010

CBS Coolsma start deze zomer met de aanleg van een natuurlijke schoolplein

Begin dit jaar zijn de eerste stappen gezet op weg naar een natuurlijke schoolplein voor de Christelijke  Basisschool Coolsma uit Driebergen-Rijsenburg. WiggersDesign kreeg de opdracht om zowel voor het kleuterplein als voor het grote plein plannen te ontwerpen geënt op het natuurlijk spelen.

Voor het grote plein werd gekozen om de indeling als het ware op te hangen aan de leermethode die de school hanteert, te weten de boom der zeven gewoonten van Covey.010

Hierbij zijn sluip-door kruip-door gangen uitgedacht bij wijze van het boomwortelstelsel. De stam van de boom komt in de vorm van een zand- en speelbak. En het bladerdek wordt ingevuld door een klimheuvel en een parcours van verschillende klauterelementen.

Resultaat een groen en uitdagend schoolplein!

Deze zomer wordt gestart met de aanleg van het eerste traject. En zoals een boom in de natuur moet groeien zal ook dit schoolplein in de tijd uitgroeien tot een volledig natuurlijk plein vol speelelementen die de verbeelding van de kinderen prikkelt en hen aanzet tot bewegen (http://www.cbscoolsma.nl/1225/coolsmaatje-4-juli-2014.html)

 

 

Comments are closed.